Política de gestió

  • Patron Art Consulting basa el seu negoci per les  comissions que s'obtenen un cop ja s'ha trobat el mecenes per un projecte concret i aquest està disposat a invertir. 
  • Patron Art Consulting no percep cap remuneració fins que l'acord entre mecenes i Institució queda tancat.   
  • El nostre client és la Institució del tercer sector.

| veure apartat avantatges per les institucions | 

  • El patrocinador o mecenes destinarà les seves aportacions dineraries directament a la Institució. 
  • Patron Art Consulting pot assessorar a la institució , a elaborar els projectes de restauració. 
  • Les comissions aniràn disminuïnt exponecialment a messura que el cost del projecte augmenta. 
  • Un cop el la institució o client contacta amb nosaltres per cercar possibles mecenes, Patron Art Consulting fa  el paper d'intermediari entre la institució o client i l'empresa patrocinadora. Podent convocar reunions a tres bandes si el cas ho requereix.   
Signatura de patrocini amb la Fundació Winterthur.