Com treballem

  • El nostre mètode treball és el següent :

1. Identifiquem el projecte a restaurar proporcionat per la Institució sense ànim de lucre

2. En funció de la situació geogràfica del projecte, Patron Art Consulting busca les empreses que tinguin interessos comercials en la zona i els hi presentem el projecte.

3. Si l'empresa o particular  creuen  oportú finançar el projecte, convoquem una reunió a   tres bandes entre : 

  • El propietari del bé cultural  a restaurar (Entitat sense ànim de lucre).
  • L'empresa o particular interessats a finançar el projecte.
  •  Patron Art Consulting que fa d'intermediari entre el possible mecenes i el  propietari de la peça a restaurar. 

4. Firmem el conveni de col·laboració o contracte de mecenetge . En aquest conveni s'acorden les clàusules del contracte.

5. La Instiució del tercer sector, adjudica l'obra a l'empresa especialitzada que ha fet el projecte.

6. Es porten a terme els  treballs de restauració. 

7. Presentació o inauguració dels treballs realitzats davant la premsa amb l'assitència de les parts interessades. 

Cas pràctic

Dossier de premsa del patrocini
penedes premsa.pdf
Documento Adobe Acrobat [4.2 MB]