Avantatges per les Institucions sense ànim de lucre

El Tercer Sector està format per organitzacions sense ànim de lucre, és a dir, associacions, fundacions, ONG, empreses socials que treballen en l'àmbit de l'economia social, principalment. Per tant Tercer Sector conviu amb l'activitat del sector públic (administracions públiques, partits polítics) i el Sector Privat (societats mercantils).

Dins aquest apartat es poden adherir als nostres serveis les següents institucions que disposin de patrimoni cultural susceptible de ser restaurat.

  • Comunitats religioses (Bisbats).
  • Ajuntaments.
  • Fundacions.
  • Museus.
  • Associacions. 

Patron Art Consulting es posa a la disposició d'aquestes institucions per fer d'intermediari a l'hora de buscar un mecenes per portar a terme els seus projectes relacionats en l'àmbit de la conservació i restauració del patrimoni cultural.

Procés de restauració.