Avantatges per l'empresa patrocinadora

En un entorn econòmic com l'actual les ajudes públiques al sector cultural han passat a ser residuals. Mitjançant el nostre mètode de treball les empreses col · laboradores en projectes de restauració de patrimoni artístic es beneficien del 100% de desgravació fical de la inversió realitzada.

Ara és el moment de potenciar els contactes amb el món de l'empresa per dur a terme aquells projectes relacionats amb la restauració i conservació del patrimoni històric artístic.

  • 8 raons per invertir en restauració del patrimoni artístic :

       1. Contribució a l'interès general. 

2. Reputació corporativa i imatge de marca. 

3. Proximitat amb el territori. 

4. Aprovació social. 

5. Repercussió mediàtica assegurada.

6. Potenciació del turisme cultural com a generador de riquesa pel territori.

7. Possibilitat d'accedir a premis relacionats amb el mecenatge que reforcin la imatge de  marca.

8. Desgravació fiscal del 100% . 

Exemple de retorn per una inversió de X€ en mecenatge de restauració de patrimoni cultural amb el nostre mètode de treball.

Durant aquests anys Patron Art Consulting  ha obtingut  nombrosos casos d'èxit , proporcionant una entesa entre el propietari legal del bé cultural a restaurar i l'empresa interessada a reforçar la seva presència i imatge corporativa en zones del seu interès comercial.

  • El reconeixement de la societat cap a les accions de mecenatge fidelitzen el suport a les empreses més enllà del curt termini. Al seu torn genera un augment de la consciència cívica i identitat local de les empreses, que amb la seva filantropia afavoreixen el desenvolupament sociocultural, i que especialment permeten l'accés de la ciutadania i de nous públics a la programació cultural d'alta qualitat.
  • Conservar degudament el llegat històric rebut, i seguir incrementant amb noves aportacions, és una tasca ingent que només es pot realitzar d'una manera col · lectiva i solidària. Afortunadament hi ha actualment un ampli conjunt d'institucions públiques i privades que garanteixen que aquest treball arribi a bon fi. I dins d'aquest panorama institucional cada vegada es destaca més nítidament el compromís que han assumit en aquest terreny les empreses privades. 
  • Els avantatges d'invertir en cultura no són només fiscals. Ho explica Paolo Iammatteo, responsable de Comunicació Institucional d'Enel: "Quan ens hem convertit en multinacional, ens hem adonat que necessitem un llenguatge supranacional, i l'art pot fer aquesta obra per a relacionar-nos amb el públic".